Установчі документи

Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Запобігання та протидія корупції Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Етика в університеті:

Стратегічний план розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2018-2025 років (схвалено Вченою радою Університету 12.12.2022)

Стратегія розвитку коледжу 2022-2027 рр.

Стратегія розвитку кадрового потенціалу

Положення про Вiдокремлений структурний пiдроздiл "Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського нацiонального унiверситету імені Тараса Шевченка"

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань

Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Ліцензії фахової передвищої освіти КНУ імені Тараса Шевченка  (наказ МОН від 02.11.2021 № 216-л)

Акредитації освітніх програм:  

Наказ Про затвердження рішення АК ДСЯО України(Рішення АК ДСЯО України № 3 Додаток1Додаток2);  

Наказ Про затвердження  рішення АК ДСЯО України  № 4;  (Рішення АК ДСЯО України  №4 Додаток 1).

 Наказ Про затвердження рішення АК ДСЯО України № 5 від 29.12.2023; Рішення АК ДСЯО України № 5 (Додаток)
 Наказ Про затвердження рішення АК  ДСЯО України № 6 від 19.03.2024Рішення АК ДСЯО України № 6 (Додаток)

 Наказ Про затвердження АК ДСЯО України № 7 від 12.06.2024; Рішення АК ДСЯО України №7 (Додаток)

Сертифікати про акредитацію ОПП у сфері фахової передвищої освіти: 

 Прикладна екологія;  

Розвідувальна геофізика та компютерна обробка геофізичної інформації; 

Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва;

 Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду;

Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Розпорядження (Виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація)) на видачу ліцензії Київському національному університету імені Тараса Шевченка (для Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка) на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Ліцензії. Акредитації. 

Акредитації освітніх програм:
Сертифікати про акредитацію ОПП у сфері фахової передвищої освіти: 

 Прикладна екологія;  

Розвідувальна геофізика та компютерна обробка геофізичної інформації; 

Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва;

 Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду; 

(Наказ Про затвердження рішення АК ДСЯО України №3; (Рішення АК ДСЯО України № 3 Додаток1; Додаток2)
Наказ Про затвердження  рішення АК ДСЯО України  № 4(Рішення АК ДСЯО України  № 4 Додаток)
Наказ Про затвердження АК ДСЯО України №5;  Рішення АК ДСЯО України № 5 (Додаток)
Наказ Про затвердження рішення АК ДСЯО України №6 ;  Рішення АК ДСЯО України № 6 (Додаток)
Наказ Про затвердження рішення АК ДСЯО України  №7;  Рішення АК ДСЯО України №7 (Додаток)

Ліцензії фахової передвищої освіти КНУ імені Тараса Шевченка для ВСП (наказ МОН від 02.11.2021№ 216-л)

Розпорядження (Виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація)) на видачу ліцензії Київському національному університету імені Тараса Шевченка (для Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка) на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Самоцінювання ОПП:

Прикладна екологія

Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду

Розвідувальна геофізика та компютерна обробка геофізичної інформації

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва


Діючі положення

Про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (редакція від 11.04.2022)

Про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (наказ 197-32 від 10.03.2020) 


Положення-про-валідацію і визнання результатів навчання, здобутих у процесі неформальної та /або інформальної освіти  у програмах вищої та фахової передвищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (наказ №86-32 від 07.02.2023)КОЛЕДЖ:

Угоди та договори

Угоди та договори про співпрацю:

Угода про співпрацю (ДГП"Укргеофізика")

Угода про співпрацю (ДП"Енергопроект")

Угода про співпрацю (ДП"Українська геологічна компанія")

Угода про співпрацю (ТОВ "НВО"Інноваційні технології та системи")

Угода про співпрацю (Прикладна екологія)

Угода про співпрацю (Науки про Землю)

Угода про співпрацю (Науки про Землю) ІГМР НАН України

Угода про співпрацю (Науки про Землю) ВК "Геолог

Угода про співпрацю (Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду)

Угода про співпрацю (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

Угода про співпрацю (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

Угода про співпрацю (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

Договір з підвищення кваліфікації  педагогічних, науково-педагогічних працівників коледжу у ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України"

Договір про науково-методичне співробітництво  з ДЗВО "Університет менеджменту освіти"

Договір про співпрацю з Дрогобицьким фаховим коледжем нафти і газу 

Договір про співпрацю з ДНВП "Картографія"

Угоди на проведення практики:

Угода на проведення практики (ДГП "Укргеофізика")

Угода на проведення практики (ДП "Енергопроект")

Угода на проведення практики (ДП"Українська геологічна компанія")

Угода на проведення практики (Науки про Землю)

Угода на проведення практики (Прикладна екологія)

Угода на проведення практики (Науки про Землю)

Угода на проведення практики (Науки про Землю) ВК "Геолог"

Угода на проведення практики (Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду)

Угода на проведення практики (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

Угода на проведення практики (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

Угода на проведення практики (Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів)

Плани та протоколи

Плани:
План організаційної роботи 2023-2024
План проведення внутрішнього контролю 2023-2024
План методичної роботи 2023-2024 
План виховної роботи коледжу 2023-2024
План заходів щодо запобігання булінгу 2023-2024 
План роботи практичного психолога 2023-2024
План роботи бібліотеки 2023-2024

Протоколи засідань педагогічної ради:

2023-2024

Протокол №7 від 27.06.2024

Протокол № 6 від 09.05.2024

Протокол № 5 від 09.04.2024

Протокол  № 4 від 15.02.2024

Протокол № 3 від 20.12.2023

Протокол № 2 від 26.10.2023

Протокол №1 від 07.09.2023

2022-2023

Протокол № 1 від 30.08.2022 .  

Протокол № 2 від 06.10.2022 

Протокол №3 від 01.12.2022 

Протокол № 4 від 07.02.2023

Протокол № 5 від 20.04.2023

Протокол №6  від 30.05.2023

Протокол №7 від 29.06.2023

Кадрова документація

Структура коледжу

Штатний розпис

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Мова освітнього процесу

101 Кадрове забезпечення (додаток 28 до ліцензійних умов)

101 Кадрове забезпечення (додаток-29 до ліцензійних умов)

103 Кадрове забезпечення (додаток 28 до ліцензійних умов)

103 Кадрове забезпечення ((додаток-29 до ліцензійних умов)

133 Кадрове забезпечення (додаток 28 до ліцензійних умов)

133 Кадрове забезпечення ((додаток-29 до ліцензійних умов)

184 Кадрове забезпечення (додаток 28 до ліцензійних умов)

184 Кадрове забезпечення ((додаток-29 до ліцензійних умов)

274_Кадрове забезпечення (додаток 28 до ліцензійних умов)

274 Кадрове забезпечення ((додаток-29 до ліцензійних умов)

Фінансова звітність

2024

Кошторис закладу освіти ВП 43703793 (2201190) 2024 рік

Kшторис закладу освіти ВП 43703793  (2201420) 2024 рік

2023

Кошторис закладу освіти ВП 43703793 2023 рік

Бюджет закладу освіти (План використання бюджетних коштів ВП 43703793) 2023 рік

План асигнувань ВП 43703793 2023 рік

2022

Бюджет закладу освіти (План використання бюджетних коштів, зміни ВП 43703793) 2022 рік

Кошторис закладу освіти ВП - 43703793 зміни 2022 рік

План асигнувань ВП 43703793 2022 рік

2021

Бюджет закладу освіти (План використання бюджетних коштів ВП 43703793 ) 2021 рік

Кошторис закладу освіти ВП 43703793 2021 рік

План асигнувань ВП 43703793 2021 рік

2020

Баланс закладу освіти ВП 43703793 2020 рік

Бюджет закладу освіти (План використання бюджетних коштів, зміни ВП 43703793) 2020 рік

План асигнувань ВП 43703793 2020 рік

Кошторис закладу освіти ВП - 43703793 1 2020 рік

Кошторис закладу освіти ВП - 43703793 2 2020 рік

Кошторис закладу освіти ВП - 43703793 зміни 2020 рік

Звіт про фінансові результати ВП 43703793 2020 рік

Звіти

Звіт із праці жовтень-грудень 2020 рік

Звіт про діяльність закладу освіти 2020 рік

Звіт керівника закладу освіти 2020 рік

Матеріально-технічна документація

Матеріально-технічне забезпечення

101 Матеріально-технічне забезпечення (додаток 30 до ліцензійних умов)

103 Матеріально-технічне забезпечення (додаток 30 до ліцензійних умов)

133 Матеріально-технічне забезпечення (додаток 30 до ліцензійних умов)

184 Матеріально-технічне забезпечення (додаток 30 до ліцензійних умов)

274 Матеріально-технічне забезпечення (додаток 30 до ліцензійних умов)

Авізо ВП 43703793

Акт прийняття-передачі ВП 43703793

Довідка про оперативне управління ВП 43703793

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

Вартість навчання та проживання

Вартість навчання за переліком освітніх програм на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра 2024/2025 н.р

Розмір плати за проживання в гуртожитку № 22 (вул. Літня,25)

Iнформаційне забезпечення

101 Інформаційне забезпечення (додаток 32 до ліцензійних умов)

103 Інформаційне забезпечення (додаток 32 до ліцензійних умов)

184 Інформаційне забезпечення (додаток 32 до ліцензійних умов)

274 Інформаційне забезпечення (додаток 32 до ліцензійних умов)

Публічні закупівлі

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі