Тонконоженко Леся Юріївна 

в.о. директора коледжу, викладач (спеціаліст вищої категорії) 


Випускниця Київського геологорозвідувального технікуму (1999) за спеціальністю «Комп’ютерна обробка геофізичної інформації» та Київського національного університет імені Тараса Шевченка (2006) за спеціальністю «Геофізика».

Здобула у 2022 році другу вищу освіту  в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Географія».

Працювала в Київській геофізичній розвідувальній експедиції на посаді техніка – геофізика (1999-2004).

Початок роботи в коледжі з 2006 року на різних посадах від лаборанта, викладача, завідувача лабораторії, голови профбюро, в.о. директора.

Викладає навчальні дисципліни: Комп’ютерна обробка геофізичної інформації. Сейсморозвідка. Комплексування геофізичних методів. Основи геофізики. Радіоекологія.

Підвищення кваліфікації:

- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українське полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку". Сертифікат від 10-11 2022.

- ГО "РУХ ОСВІТА"  програма підвищення кваліфікації "розвиток цифрового середовища педагога. Технології та інформаційні ресурси". Сертифікат № 6617132631461 від 26.09.2022.

- VII Всеукраїнська конференція молодих науковців "Сучасні проблеми природничих наук".  Сертифікат № 09 від 22.11.2022.

- Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", УВУПО, Центральний інститут післядипломної освіти,   Освітня ВАТРА перемоги, вебінар "Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти"  Сертифікат № 2676/23Д від 04.04.2023.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0406-23 від 02.06.2023.  

-Вебінар "Культура академічної доброчесності: проєктування освітнього контенту". ТОВ "Всеоосвіта".  Сертифікат КО 466515 від 28.11.2023.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0231-24 від 11.05.2024. 

-ІІІ Весукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах Відкритого університету післядипломної освіти". Сертифікат № 0472/24Ц від 12-13.06.2024.

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, науки про Землю.

Найчук Людмила Ігорівна

заступник директора з навчальної роботи, викладач-методист


Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1986 році за спеціальністю «Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин» та у 2001 році Київський інститут «Слов’янський університет» за спеціальністю «Облік і аудит».

Працює в коледжі з 1997 року на посадах викладача, головного бухгалтера та з 2015 року заступник директора з навчальної роботи.

Викладає навчальні дисципліни: Економіка та організація геологорозвідувальних робіт. Економіка підприємств.

Підвищення кваліфікації:

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0396-23 від 02.06.2023.  

-Вебінар " Культура академічної доброчесності: проєктування освітнього контенту". ТОВ "Всеоосвіта".  Сертифікат ZF671389 від 28.11.2023.

-НМЦВФПО МОН України,  підвищення кваліфікації заступників директорів закладів фахової передвищої освіти "Менеджмент інноваційної діяльності в освітньому середовищі". Сертифікат  СС 382829994/5985-23  від 14-15.12.2023.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0250-24 від 11.05.2024. 

Сфера наукових інтересів: освіта, психологія, педагогіка, науки про Землю, економіка, маркетинг, менеджмент.


Коваль Людмила Василівна

заступник директора з адміністративно-господарської роботи


Закінчила у 1978 році Черкаське професійно-торгове училище та у 1981 році Одеський фінансовий технікум за спеціальністю “Бюджетний облік”, кваліфікація бухгалтер-фінансист.

Починаючи з 1981 по 2006 роки працювала в організаціях Шполянського району Черкаської області за спеціальністю.

У 2006-2020 роках робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а починаючи з грудня 2020 року у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка» на посаді заступника директора з адміністративно-господарської роботи.

Сфера наукових інтересів: економіка, бухгалтерський облік, аудит.

Дубчак Євген Сергійович

завідувач природничо-технічного відділення, викладач (спеціаліст вищої категорії)


Випускник Київського геологорозвідувального технікуму (1974), Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1981) за спеціальністю "Геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин".

Працює в коледжі з 1974 року на посадах лаборанта, викладача, заступника директора, завідувача відділеннями. Студенти цінують його принциповість.

Викладає навчальні дисципліни: Ядерна геофізика. Геологорозвідувальна апаратура та устаткування на автомобілях і всюдиходах. Навчальна практика з ядерної геофізики. Навчальна практика для набуття робітничої професії "Робітник на геофізичних роботах".

Підвищення кваліфікації:

 - Стажування у підрозділах  Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, довідка про стажування № 01-9-557 від 16.12.2021.

-Стажування на кафедрі геофізики ННІ "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, довідка про стажування № 049-12-753/1 від 14.12.2022.

- Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0410-23 від 02.06.2023.  

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0239-24 від 11.05.2024. 

Сфера наукових інтересів: освіта, психологія, педагогіка, науки про Землю.

Сутулова Леся Володимирівна

завідувач геологорозвідувального відділення, викладач (спеціаліст першої категорії)


Закінчила у 1988 Київський будівельний технікум та у 2012 році Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю “Управління персоналом та економіка праці”, кваліфікація спеціаліст з управління персоналом та економіки праці.

Починаючи з 1988 по 2006 роки працювала за спеціальністю в будівельних організаціях міста Києва.

У ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка» працює з 2007 року на посадах секретаря, методиста, завідувача відділенням та викладача професійних дисциплін.

Викладає навчальні дисципліни:  Організація та планування підприємств.  Основи менеджменту та маркетингу.  Екологічний менеджмент та маркетинг.

Підвищення кваліфікації:

- Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", УВУПО, Центральний інститут післядипломної освіти,   Освітня ВАТРА перемоги, вебінар "Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти"  Сертифікат № 2664/23Д від 04.04.2023.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0445-23 від 02.06.2023.  

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0232-24 від 11.05.2024. 

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, економіка, бухгалтерський облік, аудит.

Остроух Оксана Анатоліївна

в.о. голови профбюро,  кандидат геологічних наук, викладач-методист (спеціаліст вищої категорії)


Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008, 2010) за спеціальністю «Геологія», спеціалізація «Гідрогеологія». У 2016 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Закономірності змін хімічного складу ґрунтових вод Чоп-Мукачівського басейну» та здобула науковий ступінь кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.06 «Гідрогеологія». Є автором понад 25 друкованих праць, у фахових виданнях напрямку «Геологія» ВАК України та інших фахових виданнях, що індексуються у наукометричних базах Web of Science та Scopus. Бере участь у міжнародних наукових та науково-практичних конференціях. Автор програм та робочих програм навчальних дисциплін «Аналітична хімія», «Фізико-хімічний аналіз», «Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища», навчально-методичного посібника з «Хімічного аналізу», методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізико-хімічний аналіз».

У коледжі працює з 2015 року на посаді провідного інженера, а з 2017 року – завідувача лабораторії методів вимірювання параметрів навколишнього середовища та викладачки професійних дисциплін. У 2021 році присвоєне педагогічне звання «викладач-методист».

Викладає навчальні дисципліни: Загальна та аналітична хімія. Фізико-хімічний аналіз. Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища. Гідрогеохімія. Гідрогеохімічні методи пошуку родовищ корисних копалин. Навчальні практики з хімічного аналізу, фізико-хімічного та методів вимірювання параметрів навколишнього середовища.

Підвищення кваліфікації: 

- Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", УВУПО, Центральний інститут післядипломної освіти,   Освітня ВАТРА перемоги, вебінар "Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти"  Сертифікат № 2602/23Д від 04.04.2023.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0399-23 від 02.06.2023.  

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0252-24 від 11.05.2024. 

Сфера наукових інтересів: геологія, гідрогеологія, екологія, викладання природничих дисциплін, геоінформаційні системи.