Основні завдання системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності

Система внутрішнього забезпечення якості освіти  у коледжі функціонує відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту, Закону України «Про вищу освіту» та ґрунтується на принципах викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009 згідно з  такими принципами:

Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:
Положення про внутрішню систему якості освіти
Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності
Положення про дотримання академічної доброчесності
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ:
 Анкета визначення рівня обізнаності педагогічних працівників щодо дотримання принципів академічної доброчесності
https://forms.gle/4WpezgSYUGbXZStr8
Анкета  визначення рівня обізнаності здобувачів освіти щодо дотримання принципів академічної доброчесності
https://forms.gle/9ArkRyEkkpjEjxdYA
ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
https://forms.gle/DAUAH5xSoY1rD8XK9
ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
https://forms.gle/U9NohoF1PPbcC4Tx6
ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
https://forms.gle/9bE6n9KFmMCasELG6
ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ
https://docs.google.com/forms/d/1CNYjL4mtlBEyQpQUriQjZqqZlLuRctejMB1n286wlm0/edit
АНКЕТА ОЦІНКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ РОБОТОДАВЦЯМИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ
https://forms.gle/MzLcqiZqLzufALCh9
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
   https://docs.google.com/forms/d/1Eidyz0vuWLIeHc80pVB2wddPD6V3bSN4xdUzU_WLuhU/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Розвідувальна геофізика та компютерна обробка геофізичної інформації" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1Hws11vsuoSLrKvLIGfSNiC5T7SM5K98OdJukzeB6OPQ/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Прикладна екологія" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1SGmmf_usjwitI9Dr7wfNDynRHUKmuVkiRy4s8EjTYWU/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1pSjdjqEYC8K4YcrkjyW5JYNeHvAR5bzOd8hlXn3jauk/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/12fMvy6JG1OYux_H_aK1koeWGjLh3NzfgRcBFU8-ec3I/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Геотуризм" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1fF8_6MyTIzVuiYU8T6K4DIgX3t2gUzCyYYqh_-qrld8/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1GcMbZ3pPYhJp8rPHjQYM5ZiX0prinwSLmWuNCPSu5gE/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіолектронної апаратури та комп'ютерної техніки" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1fZ8hLI8KX9oa_AkAZVrjea1-RCPciXfwBD4jrMn0M_o/edit

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Результати оцінки задоволеності роботодавцями якості підготовки випускників коледжу

Результати визначення рiвня  обізнаності педагогічних працівників коледжу щодо дотримання академічної доброчесності

Результати визначення рівня обізнаності здобувачів освіти щодо дотримання принципів академічної доброчесності у коледжі 
Результати анкетування зобувачів освіти щодо задоволеності освітнім процесом у коледжі
Результати опитування щодо якості організації самостійної роботи здобувачів освіти у коледжі
Результати опитування щодо якості змішаної форми навчання у коледжі