РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ:

Результати опитувань,які проводилися з 01.10.2023 по 11.02.2024

Результати оцінки задоволеності роботодавцями якості підготовки випускників коледжу

Результати визначення рiвня  обізнаності педагогічних працівників коледжу щодо дотримання академічної доброчесності

Результати визначення рівня обізнаності здобувачів освіти щодо дотримання принципів академічної доброчесності у коледжі 
Результати анкетування здобувачів освіти щодо задоволеності освітнім процесом у коледжі
Результати опитування щодо якості організації самостійної роботи здобувачів освіти у коледжі
Результати опитування щодо якості змішаної форми навчання у коледжі

Результати опитування випускників коледжу

Результати опитування  щодо якості ОПП та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі:

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Прикладна екологія" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва" та задоволеності методами навчання  та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Геотуризм" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі