• Підготовка фахівців на базі 9 класів
  • Підготовка фахівців на базі 11 класів

На базі 9 класів

Спеціальність Освітня програма Перелік вступних випробувань  Терміни навчання, денна
101 Екологія Прикладна екологія 1. Українська мова ;
2. Математика  або Географія 
4 роки
103 Науки про Землю Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва 1. Українська мова ;
2. Математика  або Географія
4 роки
103 Науки про Землю Геологiчнi методи пошукiв та розвiдки родовищ корисних копалин 1. Українська мова ;
2. Математика  або Географія
4 роки
103 Науки про Землю Геотуризм 1. Українська мова ;
2. Математика  або Географія 
4 роки
103 Науки про Землю Розвiдувальна геофiзика та компютерна обробка геофiзичної iнформацiї 1. Українська мова ;
2. Математика або Географія
4 роки
133 Галузеве машинобудування Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки 1. Українська мова ;
2. Математика або Географія 
4 роки
184 Гірництво Бурiння свердловин на тверді кориснi копалини i воду 1. Українська мова ;
2. Математика  або Географія 
4 роки
274 Автомобільний транспорт Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 1. Українська мова;
2. Математика  або Географія 
4 роки

На базі 11 класів

Спеціальність Освітня програма Перелік вступних випробувань  денна заочна
101 Екологія Прикладна екологія 1. Українська мова;
2. Математика,
 або історія України,
або географія
3 роки 3 роки
103 Науки про Землю Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва 1. Українська мова;
2. Математика,
або історія України,
або географія
3 роки 3 роки
103 Науки про Землю Геологiчнi методи пошукiв та розвiдки родовищ корисних копалин 1. Українська мова;
2. Математика,
або історія України,
або географія
3 роки 3 роки
103 Науки про Землю Геотуризм 1. Українська мова;
2. Математика,
 або історія України,
або географія
3 роки 3 роки
103 Науки про Землю Розвiдувальна геофiзика та компютерна обробка геофiзичної iнформацiї 1. Українська мова;
2. Математика,
або історія України,
або географія
3 роки 3 роки
133 Галузеве машинобудування Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки 1. Українська мова;
2. Математика,
або історія України,
або географія
3 роки 3 роки
184 Гірництво Бурiння свердловин на тверді кориснi копалини i воду 1. Українська мова;
2. Математика,
або історія України,
або географія
3 роки 3 роки
274 Автомобільний транспорт Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 1. Українська мова;
 2. Математика,
або історія України, або географія
3 роки 3 роки