Практична підготовка є невід’ємною частиною освітнього процесу.

Практична підготовка є невід’ємною частиною освітнього процесу.
Практична підготовка є невід’ємною частиною освітнього процесу.  Взагалі, практика як елемент освітнього процесу проводиться з метою закріплення і розширення знань, отриманих студентами в коледжі, набуття необхідних практичних вмінь роботи за фахом в умовах виробництва та оволодіння передовими методами технології та праці. Проходження різних видів практики дозволяє студентам оцінити рівень своєї компетентності та визначити необхідність її коригування в процесі навчання у закладі освіти.
Студенти -гідрогеологи третього курсу проходили практичну підготовку з використанням високотехнологічного обладнання на базі стейхолдерів TOB «НВО «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ».
В процесі проходження практики студенти навчилися самостійно відбирати і систематизувати інформацію в рамках поставлених перед ними завдань, застосовувати отримані знання на практиці, вивчили технологію й устаткування, що використовуються в рамках конкретного виробництва, а також здобули навички роботи в колективі та уміння здійснювали самоконтроль.
Проходження практики на підприємстві дало найбільш повну картину професійної діяльності. Молоді люди виконували свою майбутню роботу, застосовували  знання, навчилися діяти «тут і зараз». Прийняття рішень в реальних умовах дозволило студентам максимально розкрити свої таланти і вміння. Протягом виконання практичних завдань  навчилися взаємодіяти з колективом і керівництвом, основам субординації і професійного спілкування, а також максимально поглибили і розширили свої знання.

31.05.2024

Новини