Розвиток будь-якої держави залежить від системи виховання, яка створена в ній. «Чим досконаліше виховання – тим щасливіші народи». Мірою розвитку суспільства завжди був рівень культури, духовної сутності людини, а «зневага до виховання є загибеллю людей, родин, держав і всього світу», - говорив Ян Амос Коменський. 

Пам’ятаючи слова видатного педагога Василя Сухомлинського «Знання без виховання – меч в руках божевільного», колектив коледжу  творчо підходить до організації виховної роботи зі студентами коледжу.

Основні принципи виховної роботи

В основу діяльності колективу коледжу з виховання студентів покладені нормативні документи, що стосуються студентського життя та виховної роботи, а саме: Загальна декларація прав людини, Конституція України, Укази Президента України, Закони України, Концепція національно-патріотичного виховання молоді та інші директивні документи.

Метою виховної діяльності є надання майбутнім фахівцям основоположних цінностей, ідей і переконань стосовно  української  державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції молоді у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості сформованої як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець і сім’янин.

Основними  формами виховної  роботи зі студентами коледжу є: 
Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:

Основні завдання виховної роботи:      

Поряд з освітнім процесом, виховання студентів відбувається і в позааудиторний час, через гуртки художньої самодіяльності, студентські  клуби за інтересами, бібліотеку, спортивний клуб, орган студентського самоврядування. Особливістю цього напрямку виховної роботи є його планомірний і змістовний характер організації виховних заходів. Саме через них розвивається духовність, художньо-естетична культура, реалізуються творчі можливості студентів.

План виховної роботи коледжу 2022-2023

План заходів щодо протидії булінгу (цькування) 2022-2023.

Календарний план виховної роботи

Класні керівники -куратори груп