Процедура подання (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

Усі здобувачі освіти коледжу, педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення щодо інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування) на електронну адресу: kgrt@univ.kiev.ua.

Директор закладу освіти видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булерів, керівник закладу освіти та інші зацікавлені особи.

Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.