Основні завдання системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності

Система внутрішнього забезпечення якості освіти  у коледжі функціонує відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту, Закону України «Про вищу освіту» та ґрунтується на принципах викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009 згідно з  такими принципами:

 • урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів;
 • компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • провадження продуктивного навчання;
 • практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в коледжі;
 • активної участі усіх працівників коледжу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.
Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:
 • планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • підвищення якості підготовки контингенту здобувачів освіти;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 •  забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;
 • створення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників коледжу та здобувачів освіти.
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ:
 Анкета визначення рівня обізнаності педагогічних працівників щодо дотримання принципів академічної доброчесності
https://forms.gle/4WpezgSYUGbXZStr8
Анкета  визначення рівня обізнаності здобувачів освіти щодо дотримання принципів академічної доброчесності
https://forms.gle/9ArkRyEkkpjEjxdYA
ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
https://forms.gle/DAUAH5xSoY1rD8XK9
ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
https://forms.gle/U9NohoF1PPbcC4Tx6
ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
https://forms.gle/9bE6n9KFmMCasELG6
ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ
https://docs.google.com/forms/d/1CNYjL4mtlBEyQpQUriQjZqqZlLuRctejMB1n286wlm0/edit
АНКЕТА ОЦІНКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ РОБОТОДАВЦЯМИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ
https://forms.gle/MzLcqiZqLzufALCh9
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
   https://docs.google.com/forms/d/1Eidyz0vuWLIeHc80pVB2wddPD6V3bSN4xdUzU_WLuhU/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Розвідувальна геофізика та компютерна обробка геофізичної інформації" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1Hws11vsuoSLrKvLIGfSNiC5T7SM5K98OdJukzeB6OPQ/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Прикладна екологія" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1SGmmf_usjwitI9Dr7wfNDynRHUKmuVkiRy4s8EjTYWU/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1pSjdjqEYC8K4YcrkjyW5JYNeHvAR5bzOd8hlXn3jauk/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/12fMvy6JG1OYux_H_aK1koeWGjLh3NzfgRcBFU8-ec3I/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Геотуризм" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1fF8_6MyTIzVuiYU8T6K4DIgX3t2gUzCyYYqh_-qrld8/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1GcMbZ3pPYhJp8rPHjQYM5ZiX0prinwSLmWuNCPSu5gE/edit
Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіолектронної апаратури та комп'ютерної техніки" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1fZ8hLI8KX9oa_AkAZVrjea1-RCPciXfwBD4jrMn0M_o/edit

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Результати оцінки задоволеності роботодавцями якості підготовки випускників коледжу

Результати визначення рiвня  обізнаності педагогічних працівників коледжу щодо дотримання академічної доброчесності

Результати визначення рівня обізнаності здобувачів освіти щодо дотримання принципів академічної доброчесності у коледжі 
Результати анкетування зобувачів освіти щодо задоволеності освітнім процесом у коледжі
Результати опитування щодо якості організації самостійної роботи здобувачів освіти у коледжі
Результати опитування щодо якості змішаної форми навчання у коледжі