Інструктивно-методичний семінар

Інструктивно-методичний семінар
9 листопада 2023 року  у коледжі відбувся інструктивно-методичний семінар для голів циклових комісій та членів методичної ради і навчально-методичної комісії коледжу.
Заступник директора з навчальної роботи Людмила НАЙЧУК ознайомила учасників семінару  із нормативно-правовою базою, структурною організацією освітнього процесу та вимогами законодавства до закладів фахової передвищої освіти.
Завідувач навчально-методичної лабораторії Світлана СЛОБОДЯН, завідувач навчально-методичного кабінету Юлія СЕМКО, методист коледжу  Олена БУХАНОВА ознайомили учасників семінару  з особливостями розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти: структурою та особливостями.
Голова циклової комісії екології Людмила УМАНЕЦЬ представила доповідь про діяльність циклової комісії в закладах фахової передвищої освіти.
Завідувач навчально-методичного кабінету Юлія СЕМКО, методист коледжу Олена БУХАНОВА ознайомили учасників семінару із складовими педагогічного іміджу, пріоритетними якостями, що формують позитивний імідж викладача та  закладу освіти в цілому, а також з особливостями формування особистого бренду педагога, його складовими та етапами побудови.

В результаті обговорення, обміну думками всі присутні зійшлися на тому, що функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти повинна відбуватися на основі Циклу Шухарта-Демінга PDCA як моделі безперервного поліпшення процесів : • Plan – плануй; • Do – роби; • Check – перевіряй; • Act – впливай.
Політика фахового коледжу щодо забезпечення якості освіти:
✓ визначення засад функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
✓ узгодженість із законодавством, Положенням, Стратегією розвитку закладу;
✓ передбачуваність залучення до її реалізації внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів;
✓ інтегрованість до загальної системи управління закладом, тобто сформульована й офіційно повинна впроваджуватися через виконання затверджених у закладі нормативних актів внутрішньої чинності (Положення, Порядки, Кодекси, накази тощо), а також через управлінські та колегіальні рішення, плани роботи, заходи;
✓ оприлюднюватись на на сайті закладу.
Імідж є механізмом успішної соціалізації особистості в сучасному світі. Позитивний імідж педагога – шлях до професійного успіху. Існує тісний зв'язок між іміджем кожного члена колективу й іміджем закладу освіти в цілому.

09.11.2023

Новини