Накази про  зарахування  на навчання (Вступ 2022):

Наказ про зарахування  на навчання за державним замовленням (денна форма,базова загальна середня освіта (9 кл.) від 30 липня 2022 № с-14-062.

Наказ про зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб(денна форма, базова загальна середня освіти (9 кл.) від 30 серпня 2022 № с-16-062

Наказ  про зарахування на навчання за державним замовленням аочна форма ) від 14 вересня 2022 №с-32-062

Наказ про зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб(заочна форма ) від 14 вересня 2022 №с-33-062

Наказ про зарахування на навчання (денна форма ) за кошти фізичних або юридичних осіб (повна загальна середня освіта) (11 кл.)  від 16 вересня 2022 № с-34-062

Приймальна комісія:

Наказ про внесення змін до складу Приймальної комісії (2022).
Наказ про створення Приймальної комісії (2022)

Протоколи засідань Приймальної комісії (2022):

Протокол 1Протокол 2 Протокол 3Протокол 4,  Протокол 5Додаток 1Додаток 2.Протокол 6;

Протокол 7Додаток 1Протокол 8Додаток 1.; Протокол 9Протокол 10Протокол 11Протокол 12

Положення:

Положення про Приймальну комісію (2022).  Положення про Апеляційну комісію (2022)

Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди (2022) 

Критерії оцінювання та вимоги до мотиваційного листа (2022)

Положення про мотиваційний лист (2022)   Мотиваційний лист (зразок)

Вартість навчання 2022- 2023

Обсяги держзамовлення (2022)

Програми: 

Програма з української мови;
Програма з математики
Програма з географії.