Навчально-методична лабораторія

Навчально-методична лабораторія виконує функції контролю стану якості освітньої діяльності у коледжі. У своїй роботі лабораторія керується чинним законодавством України, Положеннями коледжу та іншими нормативними документами.
Функції  лабораторії:

Слободян Світлана Іванівна

завідувач лабораторії, викладач-методист (спеціаліст вищої категорії)


Випускниця Київського геологорозвідувального технікуму (1978) та Київського державного університету м. Т. Г. Шевченка (1988) за спеціальністю “Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин”.

У 1997 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти.

2006-2007 здобула науковий ступінь (неформальна освіта) доктора філософіїі в галузі "Політологія"у Міжнародній Кадровій Академії (МКА), Міжрегіональній Академії управління персоналом (МАУП) і Міжнародному Відкритому Університеті. Тема дисертації: "Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади (масово комунікативний вимір)".

У 2015 році закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Програмне забезпечення систем.

1978 - 1990 роки - ДГП ”ПівнічУкргеологія” (технік-оператор, технік-обчислювач, інженер-інтерпретатор, інженер-геофізик, геофізик).

1990-2001 роки - Київський геологорозвідувальний технікум (методист, завідувач відділенням по роботі з іноземними студентами, викладач дисциплін професійного циклу)

2001-2017 роки - Міжрегіональна Академія управління персоналом (спеціаліст, начальник відділу з питань паспортно-візового обслуговування іноземних громадян, заступник директора з навчально-методичної роботи Міжнародного підготовчого інституту, старший викладач, доцент кафедр гуманітарних та природничих дисциплін, політології).

2011-2020 роки - Київський національний торговельно-економічний університет (старший викладач Підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства та за сумісництвом провідний спеціаліст з міграційних питань).

З грудня 2020 року працює у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка» на посаді завідувача навчально-методичної лабораторії та викладача дисциплін професійного циклу. Автор понад 15 наукових публікацій в фахових виданнях, та біля 10 професійних методичних розробок.

Викладає навчальні дисципліни: Інформатика.  Інформатика та комп'ютерна техніка. Навчальна практика з інформатики. Політологія.

Підвищення кваліфікації: -Вебінар "Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів".  ТОВ "На Урок".   Свідоцтво № В242-737645 від 17.03.2020.

-Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук". Сертифікат учасника від 01-02.10.2021.

-International scientific conference "Modern European Psychological and Pedagogical Educatio. The Development of a Cretive Learning Environment". Certificate №PS-85659 -WSBW dated 09.10.2021.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Цифрові технології в освітньому процесі".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/Д0339-21 від 22.10.2021.


-Вебінар "Інноваційні підходи для навчання інформатики". ТОВ "Всеоосвіта".  Сертифікат DJ213466 від 23.02.2022.
-Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства".  Сертифікат учасника від 15.08.2022.
- Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", УВУПО, Центральний інститут післядипломної освіти, Діджитал-діалог, тиждень освіти дорослих "Освіта і наука: разом до перемоги". Сертифікат № 6047/22Д від 15.09.2022.
-Вебінар "Створення відеоконтенту для організації дистанційного навчання»". ТОВ "На Урок".  Сертифікат В730-2542494 від 21.09.2022.
-Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості освіти у ЗВО України: інструменти та виклики».  Сертифікат від 17-18.11.2022.

- Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", УВУПО, Центральний інститут післядипломної освіти, Освітня ВАТРА перемоги " Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти". Сертифікат № 2647/23Д від 04.04.2023.
-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0403-23 від 02.06.2023.  
-Вебінар "Атестація педагогічних працівників за новим Положенням: перспективи та виклики". ТОВ "На Урок".  Сертифікат В936-2542494 від 16.09.2023.
-НМЦ Міністерства освіти і науки України, круглий стіл"Цифрова трансформація освіти: стан, проблеми, перспективи". Сертифікат від 10.11.2023.
-Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості  у ЗВО України: кваліфікації, оцінювання та культура якості».  Сертифікат від 16-17.11.2023.

- V Всеукраїнська науково-практична конференція"Політичні трансформації сучасного суспільства". Сертифікат СС00493014/000526-24 від 22.02.2024.
- GEO UGEN Україна "Сучасний викладач". Сертифікат № 370 від 27-29.02.2024.
-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та наукво-педагогічних працівників закладів освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0261-24 від 11.05.2024. 
-ІІІ Весукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах Відкритого університету післядипломної освіти". Сертифікат № 0450/24Ц від 12-13.06.2024.

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, науки про Землю, комп’ютерні науки, політична, економічна та соціальні географії, методика викладання природничих дисциплін тощо.

Навчально-методичний кабінет

Навчально-методичний кабінет-центр навчально-методичної роботи коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, друкована продукція.

Основні завдання:

Семко Юлія Олегівна

завідувач кабінетом, кандидат геологічних наук, викладач - методист (спеціаліст вищої категорії)


Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008, 2010) за спеціальністю «Геологія» спеціалізація «Економічна геологія». 2010-2013 роки - навчання в аспірантурі у Навчально-науковому інституті "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2014 році захистила дисертаційну роботу на тему “Комплексна оцінка геологічних пам'яток природи на прикладі об'єктів Криворіжжя” і здобула науковий ступінь кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.19 «Економічна геологія». 

 Є автором понад 16 друкованих праць, у тому числі 5 у вітчизняних наукових фахових виданнях та 1 у іноземному (англомовному) виданні. Працювала на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді інженера ІІ категорії науково-дослідної частини НДЛ "Мінералого – геохімічних досліджень". Була учасником організації наукових заходів кафедри геології родовищ корисних копалин, зокрема секретарем наукової міжнародної конференції «Наукові засади геолого–економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу». Розробник освітньої програми «Геотуризм», автор програм та робочих програм навчальної дисципліни «Геоморфологія та четвертинна геологія України». Творчо підходить до викладання навчальних дисциплін, застосовуючи різні методи і форми навчання.

У коледжі працює з 2013 року на посаді старшого лаборанта, а з 2014 рок - завідувача навчально-методичним кабінетом та викладача  геологічних дисциплін.

Викладає навчальні дисципліни: Геологія з основами геоморфології. Геоморфологія та четвертинна геологія України.

Підвищення кваліфікації: Академія талановитих керівників. Вебінар "Цифорова освіта сучасного вчителя". Сертифікат від 05.10.2022.

-НМЦ ВФПО МОН України за програмою підвищення кваліфікації  онлан-курс "Проєктування та створення електронних підручників і посібників". Сертифікат СС 38282994/0218-23 від 05.02.2023.

- Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", УВУПО, Центральний інститут післядипломної освіти, Освітня ВАТРА перемоги " Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти". Сертифікат № 2637/23Д від 04.04.2023.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0409-23 від 02.06.2023.

- ТОВ "На Урок".  Публікація авторського матеріалу "Геологія як наука, обєкт, напрямки та методи досліджень". Сертифікат ДБ-2309361116 від 27.09.2023.

  -ТОВ "Всеоосвіта".  Публікація авторського матеріалу "Мінерали та форми знаходження їх у природі. Фізичні властивості мінералів. Класифікація мінералів". Свідоцтво  АХ812584 від 29.09.2023.

-VII Міжнародна науково-практична конференція "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування". Матеріали конференції "Нормативні аспекти використання ресурсів надр відповідно до видів користування надрами" від 09-12.10.2023.

-Вебінар "Створення та використання інтерактивних вправ для змішаного й онлайн -навчання". ТОВ "Всеоосвіта".  Сертифікат № 0Y045058 від 20.10.2023.

-Національне агенство кваліфікацій, курс на тему" Розроблення професійних стандартів". Сертифікат № 145 від 23.10.2023.

-НМЦ Міністерства освіти і науки України,  онлайн-навчання за програмою підвищення кваліфікації"Методологічні засади організації професійного розвитку педагогічних працівників в умовах оновленого змісту освіти". Сертифікат СС 38282994/4847-23 від 25-26.10.2023.

-Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості  у ЗВО України: кваліфікації, оцінювання та культура якості».  Сертифікат від 16-17.11.2023.

-ГО "Центр Поділля -Соціум" навчання за програмою курсу "Цифрове портфоліо сучасного фахівця". Сертифікат від 07.11.-20.11.2023. 

- Міжнародна науково-практична конференція "Геологічні музеї і колекції: їх роль в науці, освіті та туризмі". Матеріали конференції" Використання геологічних колекцій для підготовки фахівців з геотуризму". від 06-08.12.2023.

-VI Міжнародна наукво-практична конференція "Геотуризм. Практика і досвід." Матеріали конференції "Освітньо-професійна програма "Геотуризм", її актуальність та песпективність" від 25-28.04.2024.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та наукво-педагогічних працівників закладів освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0258-24 від 11.05.2024. 
-ІІІ Весукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах Відкритого університету післядипломної освіти". Сертифікат № 0445/24Ц від 12-13.06.2024.

Сфера наукових інтересів: освіта, науки про Землю, економіка, методика викладання природничих дисциплін, туризм тощо.

Буханова Олена Володимирівна

методист коледжу (спеціаліст вищої категорії)


У 2000 році закінчила  Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністью "Українська мова та література" та здобула кваліфікацію філолога, спеціаліста української мови та літератури. 
З 2001 року працювала викладачем  у Медичному інституті Української асоціації народної медицини.
З 2006 року працювала у Київському національному торговельно-економічному університеті на посаді старшого викладача української мови як іноземної.
З грудня 2022 року працює у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка» на посаді методиста коледжу.

Підвищення кваліфікації: Національний педагогічний університет імені М,П,Драгоманова  за напрямом "Інноватика у викладанні української мови як іноземної". Свідоцтво 12СС 02125295/039794.

-стажування у ННІ "Інститут геології" Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, довідка про стажування № 049-12-752 від 14.12.2022.

- Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", УВУПО, Центральний інститут післядипломної освіти, Освітня ВАТРА перемоги " Академічна доброчесність як дієвий механізм забезпечення якості освіти". Сертифікат № 2449/23Д від 04.04.2023.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0411-23 від 02.06.2023.  

-Вебінар "Атестація педагогічних працівників за новим Положенням: перспективи та виклики". ТОВ "На Урок".  Сертифікат В936-4785793 від 16.09.2023..

-Вебінар "Робота атестаційної комісії закладу освіти протягом року". ТОВ "На Урок".  Сертифікат В963-4785793 від 20.10.2023.

-Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості  у ЗВО України: кваліфікації, оцінювання та культура якості».  Сертифікат від 16-17.11.2023.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та наукво-педагогічних працівників закладів освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0233-24 від 11.05.2024. 
-ІІІ Весукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах Відкритого університету післядипломної освіти". Сертифікат № 0254/24Ц від 12-13.06.2024.

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, методика викладання гуманітарних дисциплін тощо.