Навчально-методичний кабінет

Навчально-методичний кабінет-центр навчально-методичної роботи коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, друкована продукція.

Основні завдання навчально-методичного кабінету:

  • Організація навчально-методичної роботи в коледжі.
  • Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, удосконалення освітнього процесу педагогічних працівників.
  • Вивчення та аналіз рівня методичного забезпечення освітнього процесу.
  • Надання методичної допомоги викладачам у підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності.
  • Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які розробляються у закладі фахової передвищої освіти.
  • Створення умов для безперервного удосконалення фахової освіти шляхом підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  • Надання методичної допомоги цикловим комісіям в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації, виховання, навчання, роботи з викладачами.
  • Підготовка навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної і методичної рад.

Семко Юлія Олегівна

кандидат геологічних наук, завідувач навчально-методичним кабінетом, викладач (спеціаліст вищої категорії)


Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008, 2010) за спеціальністю «Геологія» спеціалізація «Економічна геологія».

2010-2013 роки - навчання в аспірантурі у Навчально-науковому інституті "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В 2014 році захистила дисертаційну роботу на тему “Комплексна оцінка геологічних пам'яток природи на прикладі об'єктів Криворіжжя” і здобула науковий ступінь кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.19 «Економічна геологія». Є автором понад 16 друкованих праць, у тому числі 5 у вітчизняних наукових фахових виданнях та 1 у іноземному (англомовному) виданні.

Працювала на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на посаді інженера ІІ категорії науково-дослідної частини НДЛ "Мінералого – геохімічних досліджень". Була учасником організації наукових заходів кафедри геології родовищ корисних копалин, зокрема секретарем наукової міжнародної конференції «Наукові засади геолого–економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу».

Розробник освітньої програми «Геотуризм», автор програм та робочих програм навчальної дисципліни «Геоморфологія та четвертинна геологія України». Творчо підходить до викладання навчальних дисциплін, застосовуючи різні методи і форми навчання.

У коледжі працює з 2013 року на посаді старшого лаборанта, а з 2014 рок - завідувача навчально-методичним кабінетом та викладача вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни: Геологія з основами геоморфології. Геоморфологія та четвертинна геологія України.

Підвищення кваліфікації: -Академія талановитих керівників. Вебінар "Цифорова освіта сучасного вчителя". Сертифікат від 05.10.2022.

-НМЦ ВФПО МОН України за програмою підвищення кваліфікації  онлан-курс "Проєктування та створення електронних підручників і посібників". Сертифікат СС 38282994/0218-23 від 05.02.2023.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0409-23 від 02.06.2023.  

Сфера наукових інтересів: освіта, науки про Землю, економіка, методика викладання природничих дисциплін, туризм тощо.

Буханова Олена Володимирівна

методист коледжу


У 2000 році закінчила  Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністью "Українська мова та література" та здобула кваліфікацію філолога, спеціаліста української мови та літератури. 
З 2001 року працювала викладачем  у Медичному інституті Української асоціації народної медицини.
З 2006 року працювала у Київському національному торговельно-економічному університеті на посаді старшого викладача української мови як іноземної.
З грудня 2022 року працює у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій КНУ імені Тараса Шевченка» на посаді методиста коледжу.

Підвищення кваліфікації: Національний педагогічний університет імені М,П,Драгоманова  за напрямом "Інноватика у викладанні української мови як іноземної". Свідоцтво 12СС 02125295/039794.

-стажування у ННІ "Інститут геології" Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, довідка про стажування № 049-12-752 від 14.12.2022.

-Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за  програмою підвищення кваліфікації "Менеджмент соціально-педагогічного супроводу діяльності закладів фахової передвищої освіти".  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/0411-23 від 02.06.2023.  

-Вебінар "Атестація педагогічних працівників за новим Положенням: перспективи та виклики". ТОВ "На Урок".  Сертифікат В936-4785793 від 16.09.2023.

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, методика викладання гуманітарних дисциплін тощо.