Особливості укладання розкладів занять у 2 семестрі 2021-2022 навчального року

Особливості укладання розкладів занять у 2 семестрі 2021-2022 навчального року
Керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. за № 211 (із змінами), від 20.05.2020 р. за № 392 (із змінами), від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), Постановами Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 р. за № 10 і від 20.12.2021 р. за № 24, Статутом Університету і наказом ректора Університету від 11 березня 2020 р. за № 205-32 (із змінами), наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2021 року за № 2153 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2021 року за № 1306/36928), на виконання рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської Міської ради (Київської Міської державної адміністрації) від 18.11.2021 р. (протокол № 76), з метою забезпечення для здобувачів освіти можливості виконання індивідуальних навчальних планів в умовах дії карантинних обмежень ухвалено рішення (Наказ № 1079-32 від 22.12.2021 року):

1. Затвердити такі засади формування розкладів занять у 2-му семестрі 2021/2022 року за денною формою навчання:

практичні та лабораторні заняття проводяться в навчальних аудиторіях Університету;
семінарські заняття та лекції, для яких не передбачається формування лекційних потоків (поєднання кількох навчальних груп), проводяться, як правило, в навчальних аудиторіях Університету;
лекційні заняття із дисциплін, за якими передбачається поєднання кількох навчальних груп (формування лекційних потоків), як правило, проводяться з використанням технологій дистанційного навчання. Факультет/навчально-науковий інститут може проводити такі заняття в аудиторіях за умови дотримання вимог п.15 Постанови Головного санітарного лікаря України від 06.09.2021 р. (заповненості аудиторій не більш як на 50% і дотримання максимальної дистанції між здобувачами).
2. Дозволити керівництву факультетів та інститутів в окремих випадках, за умови, коли набуття результатів навчання за навчальною дисципліною (з урахуванням їх належності до когнітивної, емоційної чи психомоторної сфери) може бути забезпечене на належному рівні з використанням технологій дистанційного навчання, за  погодженням із проректором із науково-педагогічної роботи планувати проведення лекцій, семінарських, практичних або лабораторних занять з цієї дисципліни в режимі онлайн.

Рішення щодо форми проведення таких занять з врахуванням необхідності дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року за № 1236 (із змінами і доповненнями) та Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 06.09.2021 р. за № 10 (заповненості аудиторій не більш як на 50% і дотримання максимальної дистанції між здобувачами – не менш як 4 кв. м на одну особу) і за погодженням із проректором з науково-педагогічної роботи А. Гожиком, приймає декан факультету (директор ННІ, директор ННЦ, директор ІПО, директор коледжу, завідувач відділення).

3. Дозволити вченим радам факультетів та інститутів, за погодженням із проректором із науково-педагогічної роботи, планування способу (офлайн/онлайн) проведення навчальних занять за заочною формою навчання із урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні на момент проведення сесії та можливості набуття й оцінювання результатів навчання за навчальною дисципліною із використанням технологій дистанційного навчання.

4. Дозволити, за умови неухильного дотримання обсягів навчального навантаження здобувачів освіти і науково-педагогічних (педагогічних) працівників, гнучке планування розкладів занять потоків, груп і підгруп. Визначити, що:

єдиним обмеженням щодо формування розкладів навчальних занять є обмеження за їх кількістю – не більш як 6 годин навчальних занять на день за денною формою навчання і не більш як 8 годин навчальних занять на день за заочною;
рекомендованими засобами дистанційної синхронної й асинхронної комунікації при проведенні занять онлайн в КНУТШ є Google Meet і Google Classroom (з використанням акаунтів корпоративної пошти Університету @knu.ua), Moodle і Microsoft Teams, Skype, Zoom, Online Test Pad та інші, за виключенням тих, використання яких може бути підставою для позову щодо порушення авторських прав власників програмного забезпечення;
за використання науково-педагогічними працівниками і здобувачами освіти платних сервісів дистанційного навчання (комунікації) Університет відповідальності не несе;
при проведенні занять із використанням технологій дистанційного навчання максимальний сумарний час безпосередньої роботи здобувачів освіти та викладачів з персональним комп’ютером та іншою оргтехнікою протягом робочого дня не може перевищувати 6 годин;
5. Деканам факультетів, директорам ННІ, директору ННЦ, директору ІПО, завідувачам відділень, директорам коледжів, директору ліцею):

довести цей наказ до відома здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників, інших співробітників;
забезпечити, до 15.01.2022 року, укладання розкладів занять, в яких заняття здобувачів освіти в корпусах університету (щонайменш один день на тиждень для кожного здобувача освіти) і заняття з використанням дистанційних технологій будуть плануватися в різні дні тижня (зміни);
забезпечити своєчасне доведення розкладів занять (з урахуванням форми їх проведення) до здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників.
6. Керівникам структурних підрозділів при прийнятті рішень щодо форми проведення занять забезпечити неухильне дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року за № 1236 (із змінами) та Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 р. за № 09, зокрема:

6.1. Регулярно проводити роз’яснювальну роботу та інструктажі із персоналом і здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів короновірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу та/або здобувачів освіти;

6.2. Дозволяти вхід до навчальних корпусів (здобувачам освіти, науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам, навчально-допоміжному та адміністративно-господарському персоналу) і переміщення в їх межах тільки за наявності захисної маски або респіратора і зберігати масковий режим упродовж занять.

6.3. Забезпечити провітрювання навчальних приміщень упродовж не менш як 10 хвилин після кожного заняття;

6.4. З метою підвищення надійності інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу і забезпечення контролю за дотриманням розкладу занять, щотижнево оприлюднювати на сайті структурного підрозділу актуалізовану інформацію про розклад і форму проведення занять.

7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на деканів факультетів, директорів ННІ, директора ННЦ, директора ІПО, завідувачів відділень, директорів коледжів, директора ліцею.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Гожика А.П.
23.12.2021

Новини