Підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу -2024

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу -2024

Педагогічні та науково-педагогічні працівники нашого коледжу 15 січня 2024 року розпочали навчання за очно-дистанційною формою (триетапна): І етап - очно (15.01–19.01); ІІ етап - дистанційно (20.01–04.05); ІІІ етап-очно (06.05–11.05) з підвищення кваліфікації за тематичними та авторськими курсами «Сучасні технології управління професійним розвитком педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти» (на базі ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка») згідно плану-графіку підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти на 2024 рік Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
В умовах воєнного часу очні етапи підвищення кваліфікації здійснюються з використанням дистанційних технологій у режимі онлайн. Дистанційний етап навчання відбувається в освітньому веб-середовищі на платформі LMS Аdle.

15.01.2024

Новини