Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії -25.05.2023

Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії -25.05.2023
25 травня 2023 року на спільному засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії було розглянуто питання порядку денного:

1.Про розгляд та аналіз результатів акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм: «Прикладна екологія», «Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Розвідувальна геофізика та комп’ютерна обробка геофізичної інформації».
Доповідає: завідувач навчально-методичної лабораторії Світлана СЛОБОДЯН.
2.Про розробку Стратегії розвитку кадрового потенціалу,  Положень: про організацію освітнього процесу, про індивідуальний навчальний план студента, про порядок реалізації права на академічну мобільність, про методичну роботу, про силабус освітнього компонента (дисципліни), про атестацію педагогічних працівників, про веб-сайт; про нову редакцію Положень: про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності, про внутрішню систему якості освіти.
Доповідають: заступник директора з навчальної роботи з в.о. директора коледжу Людмила НАЙЧУК, завідувач навчально-методичної лабораторії Світлана СЛОБОДЯН, методист коледжу Олена БУХАНОВА.
3.Про організацію єдиної дистанційної платформи навчальних дисциплін у коледжі.
Доповідає: завідувач лабораторії інформаційних систем і технологій, інженерної та комп’ютерної графіки Аліса СОКОЛОВСЬКА.
4.Про розгляд та схвалення навчальних планів за ОПП «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
Доповідає: голова циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін Тетяна ЛІСОВЕНКО.
25.05.2023

Новини