Педагогічна рада - 30.05.2023

Педагогічна рада - 30.05.2023
30 травня 2023 року  на засіданні педагогічної ради коледжу було розглянуто питання порядку денного:

1.    Про розгляд та аналіз результатів акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм: «Прикладна екологія», «Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Розвідувальна геофізика та комп’ютерна обробка геофізичної інформації».
Доповідають: заступник директора з навчальної роботи з в.о. директора коледжу Людмила НАЙЧУК, завідувач навчально-методичної лабораторії Світлана СЛОБОДЯН, голови циклових комісій: Людмила УМАНЕЦЬ, Віталій НОСЕНКО, Тетяна ЛІСОВЕНКО, Леся ТОНКОНОЖЕНКО.
Доповідають: заступник директора з навчальної роботи з в.о. директора коледжу Людмила НАЙЧУК, завідувач навчально-методичної лабораторії Світлана СЛОБОДЯН.
2.    Про розробку Стратегії розвитку кадрового потенціалу,  Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка», Положення про індивідуальний навчальний план студента у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка», Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка», Положення про методичну роботу у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка», Положення про силабус освітнього компонента (дисципліни) у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка», Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка», Положення про веб-сайт ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»
Доповідають: заступник директора з навчальної роботи з в.о. директора коледжу Людмила НАЙЧУК, завідувач навчально-методичної лабораторії Світлана СЛОБОДЯН, методист коледжу Олена БУХАНОВА.
3.    Про нову редакцію Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка», Положення про внутрішню систему якості освіти у ВСП «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка».
Доповідають: заступник директора з навчальної роботи з в.о. директора коледжу Людмила НАЙЧУК, завідувач навчально-методичної лабораторії Світлана СЛОБОДЯН.
4.    Про організацію єдиної дистанційної платформи навчальних дисциплін у коледжі.
Доповідає: завідувач лабораторії інформаційних систем і технологій, інженерної та комп’ютерної графіки Аліса СОКОЛОВСЬКА.
5.    Про розгляд та схвалення навчальних планів за ОПП «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
Доповідає: голова циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін Тетяна ЛІСОВЕНКО.
6.    Різне.
30.05.2023

Новини