Громадські слухання

Громадські слухання

01 лютого 2023 року на засіданні циклової комісії автототраспортних та загальнотехнічних дисциплін коледжу відбулися громадські слухання проекту внесення змін до освітньо-професійної програми «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». У громадських слуханнях взяли участь стейкхолдери. Це забезпечило прозорість процесу, дозволило максимально розкрити вимоги роботодавців та учасників освітнього процесу, а отже врахувати їх пропозиції щодо удосконалення освітньо-професійної програми «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» та стандарту фахової передвищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.01.2023 № 82 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 274 Автомобільний транспорт 27 Транспорт освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр», введеного в дію з 2023/2024 навчального року.
Громадське обговорення з можливістю подачі письмових пропозицій та зауважень до проєкту внесення змін освітньо-професійної програми «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» тривало з 22 вересня 2022 року по 01 лютого 2023 року.
Проєкт внесення змін до освітньо-професійної програми «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» опубліковані для перегляду на веб-сайті коледжу у рубриці «Новини».
Пропозиції та зауваження до проєкту внесення змін до описів ОПП подавали усно під час громадського слухання. Відповідальною посадовою особою коледжу за організацію розгляду пропозицій є Тетяна Лісовенко, голова циклової комісії автотранспортних та загальнотехнічних дисциплін.


Проєкт ОПП Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

01.02.2023

Новини