Захист курсових робіт у коледжі

Захист курсових робіт у коледжі
Голова циклової комісії геофізики Леся ТОНКОНОЖЕНКО та викладач-методист Валентина ЯЦЕНКО цієї ж  комісії провели - захист курсових робіт студентів четвертого курсу зі спеціальності «Науки про Землю», ОПП «Розвідувальна геофізика та комп’ютерна обробка геофізичної інформації»  із дисципліни «Комплексування  геофізичних методів».
Викладачі  підкреслили, що поглиблене вивчення і написання курсової роботи з дисципліни «Комплексування геофізичних методів» сприяє становленню всебічно розвинутого кваліфікованого фахівця, здатного на достатньому рівні репрезентувати, аналізувати, виробляти навички самостійного аналізу, уміння застосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації, виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками.

22.03.2023

Новини