Тематичні дискусії: "Академічна доброчесність у закладах освіти", "Запобігання та протидія проявам корупції в системі освіти"

 Тематичні дискусії: "Академічна доброчесність у закладах освіти", "Запобігання та протидія проявам корупції в системі освіти"

25 лютого 2023 року були проведені тематичні дискусії: «Академічна доброчесність у закладах освіти» та «Запобігання та протидія проявам корупції в системі освіти» щодо рівня обізнаності про академічну доброчесність, заходів та протидій проявам корупції в системі освіти (у рамках курсів із підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, які проводить на базі нашого коледжу Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України).

Головний спікер заходупрофесор кафедри менеджменту освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», доктор наук з державного управління, професор, Ірина КРИНИЧНА. 

З огляду на важливість забезпечення академічної доброчесності, виникає потреба обговорювати ці питання, аналізувати і, що найважливіше, пояснювати учасникам освітнього процесу сутність поняття академічної доброчесності, етичні принципи та визначені законом правила, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності, а також можливі форми її порушення здобувачами освіти, відповідальності за такі порушення.

Під час дискусії були обговорені основні положення ст. 42 Закону України «Про освіту», ст. 26 Закону України «Про фахову передвищу освіту»  та чинні нормативні документи: Кодекс академічної доброчесності, Положення про академічну доброчесність, Інструкції про перевірку на плагіат в системі Unicheck.

Ця тема викликала інтерес і жваву дискусію, а також розуміння того, що дотримання академічної доброчесності є запорукою якісної освіти.

Академічна доброчесність у закладах освіти створює довіру до результатів навчання та підвищує подальшу кар’єрну успішність майбутніх фахівців.

 

25.02.2023

Новини