Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії -29.09.2022

Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії -29.09.2022
29 вересня 2022 року на спільному засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії коледжу розглянуті, обговорені та схвалені для подальшого затвердження педагогічною радою коледжу наступні питання:     
Про внесення змін до описів освітньо-професійних програм.

Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін в циклових комісіях, а також розгляд, схвалення, перезатвердження та затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін (нові редакції, зміни тощо), навчально-методичних комплексів дисциплін та практик. 

Про Положення про атестацію педагогічних працівників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій». 

Про розробку правил та процедур опитування, врахування пропозицій стейкхолдерів, здобувачів освіти, випускників щодо самооцінювання, оновлення освітньо-професійних програм тощо.

Громадські  обговорення 

Організація  збору пропозицій щодо проєкту Положення про атестацію педагогічних працівників коледжу з 03 жовтня 2022 року по 01 червня 2023 року.29.09.2022

Новини