Про організацію освітнього процесу

 Про організацію освітнього процесу
Про організацію освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка
Керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Законами України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану», «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» і Статутом Університету, з метою мінімізації ризиків для життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу Університету і з урахуванням листа МОН України «Про запровадження онлайн-навчання» (від 10.10.2022 року за № 1/11870-22) ухвалено рішення (Розпорядження ректора № 81 від 10.10.2022):

1. Деканам факультетів, директорам навчально-наукових інститутів, фахових коледжів і ліцею, завідувачам підготовчих відділень:

організувати проведення навчальних занять у період з 10 жовтня по 14 жовтня 2022 року дистанційно, із використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
дозволити в цей період всім працівникам факультетів, навчально-наукових інститутів, фахових коледжів, ліцею і підготовчих відділень, які задіяні у освітньому процесі, виконувати свої робочі завдання (у відповідності до функціональних обов’язків) дистанційно із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, із самостійним визначенням робочого місця та дотриманням безпечних і нешкідливих умов праці на обраному ним робочому місці.
2. Керівникам загальноуніверситетських структурних підрозділів у період з 10 жовтня по 14 жовтня 2022 року зосередити, за можливості, роботу співробітників на виконанні тих завдань, які вони можуть виконувати дистанційно та організувати належний контроль за дотриманням трудової дисципліни.
10.10.2022

Новини