Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії -29.08.2022

Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії -29.08.2022

29 серпня 2022 року на спільному засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії коледжу розглянуті, обговорені, пролонговані та схвалені для подальшого затвердження педагогічною радою коледжу наступні питання:

• Основні напрямки роботи методичної ради, навчально – методичної комісії та обговорення і затвердження планів роботи методичної ради, навчально-методичної комісії та циклових комісій на 2022-2023 н.р
• Обговорення і затвердження складу методичної ради, навчально – методичної комісії та циклових комісій на 2022/2023 н.р.
• Ознайомлення з планом-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022/2023 та виконання індивідуальних планів навчально-методичної, виховної та організаційної роботи викладачів.
• Стан навчально-методичного забезпечення дисциплін в циклових комісіях, а також пролонгація, розгляд, схвалення та затвердження навчальних програм та робочих навчальних програм (нові редакції, зміни тощо), навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін та практик.

29.08.2022

Новини