Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії -29.06.2022

Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії -29.06.2022
29 червня 2022 року на спільному онлайн засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії коледжу розглянуті, обговорені та ухвалені рішення для подальшого затвердження педагогічною радою наступні питання:
1. Про підсумки проведення державних кваліфікаційних екзаменів та завершення навчального року 2021-2022 н.р.  
2. Про заходи з підготовки до нового навчального року:
2.1. Про стан підготовки до акредитації освітньо-професійних програм, навчальних планів, навчально-методичної документації, методичних розробок, науково-методичних статей викладачами коледжу.
2.2. Про діяльність бібліотеки коледжу як центру інформаційної підтримки освітнього процесу:
• розвивати роботу бібліотеки коледжу, використовуючи всі форми і методи бібліотечної роботи, як центру інформаційної підтримки освітнього процесу;
• посилити роботу бібліотеки та циклових комісій в плані придбання навчальної літератури з фахових дисциплін;
• розвивати роботу з проведення бібліотечно-бібліографічних уроків для координації роботи бібліотеки і викладачів, щодо популяризації навчально-методичних матеріалів;
• активізувати співпрацю з науковою бібліотекою КНУ імені Тараса Шевченка для використання електронних ресурсів університету;
2.3.  Про поновлення спільної роботи з кафедрами ННІ «Інститут геології» та ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Тараса Шевченка, НТУ «Дніпровська політехніка», Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та Полтавським коледжем нафти і газу і Дрогобицьким фаховим коледжем нафти і газу щодо підготовки та використання в освітньому процесі підручників нового покоління та сучасної методичної літератури тощо.
3. Про проходження курсів з підвищення кваліфікації педагогічними працівниками коледжу у 2023 році за рахунок коштів державного бюджету у НАПН України ДЗВО «Університеті менеджменту освіти».

29.06.2022

Новини