Зустріч керівництва Університету з учасниками освітнього процесу

Зустріч керівництва Університету з учасниками освітнього процесу
Напередодні відновлення навчання керівництво Університету провело онлайн-зустріч зі співробітниками та здобувачами освіти.

Ректор Володимир Бугров зауважив: «Повноцінне функціонування Університету – це не забаганка, а першочергова необхідність, адже наша з вами робота і наше навчання є  внеском у перемогу!  Війна обов’язково закінчиться. Ми віримо в наших воїнів і як інтелектуали знаємо, що нам доведеться відбудовувати і зробити багато чого, щоб Україна була міцною державою. Для цього потрібні освічені люди, бо економіка має базуватися на високоінтелектуальній доданій вартості. Не на сировині, як у сусідньої держави-агресора, а на інтелекті. І саме тому хочу закликати всіх докласти максимум зусиль, аби ми поновили навчання. І забезпечили його якість, бо це наша з вами відповідальність і наш із вами обв’язок».

Проректорка Олена Добржанська представила спільноті попередні результати опитування здобувачів освіти щодо можливості і бажання продовжувати  освітній процес. Саме опитування тривало з 23 по 31 березня, у ньому взяли участь 50,7 % учнів, студентів та аспірантів, які навчаються на денній і заочній формі. А це понад 15 тис осіб.

Опитування засвідчило, що 99,6 % здобувачів мають намір продовжити навчання. Майже 67 % з опитаних хочуть і можуть продовжити навчання за допомогою дистанційних технологій. Ще 19,7 % хочуть продовжити навчання, але через переміщення у інші регіони України чи за кордон не мають надійного зв’язку і потребують гнучкості у проведенні занять. Також індивідуального підходу потребують студенти, які перебувають на тимчасово окупованій території чи у зонах бойових дій. Тому анкетування повинно визначити, як Університет може забезпечити право на освіту для кожного здобувача.

Як має тривати і завершитися 2 семестр 2021/2022 навчального року?

Прийняті законодавчі акти дозволяють проводити освітній процес за допомогою технологій дистанційного навчання, а також незалежно від місця перебування учасника освітнього процесу: викладача, методиста,  педагогічного працівника, студента, аспіранта, школяра, вчителя. Навчання може відбуватися з будь-якого місця, якщо воно спрямоване на реалізацію навчальних планів та освітніх траєкторій. Чинне законодавство передбачає зміни тривалості робочого тижня та встановлення єдиної тривалості щорічної відпустки до 24 календарних днів. Тому можливим є варіант шестиденного робочого тижня.

Стосовно закінчення навчального року керівництво Університету рекомендує для випускних курсів дотримуватися раніше встановлених графіків. Для магістрів рік триватиме до 31 травня 2022 року, а для бакалаврів – до 30 червня 2022 року. Для інших курсів, за необхідності та за рішенням вчених рад навчальних підрозділів, можливе продовження навчання упродовж липня. Також було зазначено, що відповідно до законодавства ми не маємо права скорочувати семестри, оскільки це може вплинути на визнання наших дипломів. Дозвіл на скорочений термін навчання МОН дало тим ЗВО, які перебувають у зоні активних бойових дій. Київ – зона відносної безпеки.

Закінчення семестру, проміжний та підсумковий контроль і атестація

Проведення практик вимагає гнучкості, адже від проходження практик залежить присвоєння професійної кваліфікації.

Так у випадку педагогічних практик рекомендовано залучати здобувачів до проведення лекцій та практичних чи семінарських занять для студентів свого керівника, або ж для самого керівника. Якщо ж не можливо провести якусь із практик, у такому разі її проведення варто замінити освітнім компонентом із такою ж кількістю кредитів.

Також практики можуть  бути проведенні за внутрішньою мобільністю в інших ЗВО на їхніх базах практики. Документація з проходженням практик може бути в електронній формі (скан-копія, фотокопія, ПДФ-файли).

Курсові роботи за можливості повинні бути виконані, для цього можна спростити формальні вимоги (обсяги, процедури захистів тощо). У разі неможливості виконання курсових робіт, пов’язаних із експериментальними складовими, рекомендується перенести їх у наступний семестр, натомість замінити їх предметами, які не вимагають проведення лабораторних досліджень.

Також спрощується ідентифікація здобувача освіти протягом семестру (присутність з увімкненою камерою на занятті). Але при підсумкових та атестаційних процедурах така вимога залишається.

Університет пропонує зараховувати проходження курсів на освітніх онлайн-платформах як частину занять із дисципліни. Зарахування відбувається за рішенням викладача і кафедри. Разом із тим, викладачів закликають зменшити кількість контрольних заходів, замінивши їх індивідуальними завданнями. Також пропонується застосування синхронних та асинхронних методів навчання, зокрема надання студентам матеріалів для опрацювання у вигляді конспектів, презентацій та записів лекцій.

При цьому оцінювання повинно бути прозорим, об’єктивним та справедливим.

Університет не радить замінювати кваліфікаційні роботи іспитами, як це рекомендує зробити МОН. Адже така заміна несе за собою втрати кредитів, що в свою чергу впливає на валідність диплому.  Тому прийнято рішення про захист кваліфікаційних робіт, але зі спрощенням та адаптуванням формальних критеріїв (обсяги, структура, застосування перевірки на плагіат лише за можливості). Водночас на керівника і здобувача ступеня перекладається відповідальність за дотримання наукової і академічної доброчесності. Диплом можна подавати в електронному вигляді з накладанням електронного підпису, або підписаною першою сторінкою дипломником і керівником, що засвідчують самостійність роботи.

Студентам, які несуть службу у ЗСУ та ТрО, за можливості, необхідно сприяти проходження підсумкової атестації за індивідуальним графіком.

Лише у разі крайньої неможливості виконання індивідуальної освітньої траєкторії, надавати студентам академічну відпустку.

Академічна мобільність

Університет сприяє всім своїм студентам та викладачам, які користуються можливістю проходження стажувань та академічної мобільності в закордонних  та українських освітніх та наукових інституціях. Для цього Відділ академічної мобільності працює цілодобово онлайн. Документи, які стосуються мобільності, приймаються у вигляді скан-копій чи фотокопій на пошту відділу: mobility.knu@gmail.com.

Відділи міжнародного співробітництва та академічної мобільності створили Базу пропозицій від іноземних партнерів КНУ щодо можливостей навчання, стажування й розселення здобувачів освіти та співробітників. Крім цього, створено Базу правової підтримки для тих, хто перебуває за кордоном. У ній зібрані документи, які регулюють перебування українців у тій чи іншій країні.

Академмобільність має бути задокументована та легалізована. Цього вимагають закордонні університети.

Атестація кадрів вищої кваліфікації
Попри неготовність МОН приймати атестаційні справи здобувачів і призупинення роботи експертних рад, частина етапів атестації кадрів вищої кваліфікації з 4 квітня Університет усе ж проводитиме. Серед них – перевірка рукопису дослідження і статей на текстові збіги, підготовка й проведення обговорень дисертацій на профільних кафедрах, формування й затвердження висновків обговорень. Почалась робота над утворенням постійно діючих спеціалізованих вчених рад. Постановою КМУ № 341 від 21 березня 2022 року «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. №44» визначено, що період дії воєнного стану, а також наступні три місяці після його припинення або скасування не враховуються під час обчислення строків, визначених Порядком присудження ступеня доктора філософії.

Кадрові питання

Університет продовжуватиме виконувати свої зобов’язання перед співробітниками до закінчення навчального року.

Оскільки в країні заборонено проведення будь-яких конкурсів, було прийнято рішення продовжити дію контрактів та трудових договорів співробітників ще на один рік. При цьому на яку частку ставки відбудеться зарахування працівника, залежатиме від державного фінансування та наповнення спеціального фонду. Наразі бюджет Університету секвестровано (зменшено) на 10 %, а студентам дозволено відтерміновувати проплату за навчання.

Виплата зарплат і стипендій відбувається у повному обсязі.

Мобілізація

Відновив свою роботу Військово-мобілізаційний відділ, який почав видавати довідки з місця роботи чи довідки з місця навчання для пред’явлення в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. З алгоритмом їх видачі можна ознайомитися тут.

Формат вступу на всі кваліфікаційні рівні поки що не відомий. Найближчим часом Міністерство освіти і науки України планує дати роз’яснення.

Докладніше з відповідями на запитання можна ознайомитися із запису трансляції.


https://www.univ.kiev.ua/news/12167


01.04.2022

Новини