Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії 26.01.2022

Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії 26.01.2022
26 січня 2022 року на спільному засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії  коледжу розглянуті, обговорені  та ухвалені рішення для подальшого затвердження педагогічною радою наступні питання:

                           -Проекти робочих навчальних планів, графіків освітнього процесу 2022/2023 н.р.:
- «Прикладна екологія»;
- «Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання та будівництва»;
- «Геотуризм»;
- «Розвідувальна геофізика та комп’ютерна обробка геофізичної інформації»;
- «Геологічні методи пошуків та розвідки корисних копалин»;
- «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки»;
- «Буріння свердловин на тверді корисні копалин і воду»;
- «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
                         - Аналіз зимової заліково – екзаменаційної сесії здобувачів освіти 2020/2021 н.р.;
                         - Обов’язкове розміщення та своєчасне оновлення інформації на сайті коледжу і розподіл відповідальних  щодо сторінок структури сайту.

26.01.2022

Новини