Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії 26.01.2021

Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії 26.01.2021
26 січня 2021 року на спільному засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії коледжу розглянуті, обговорені та  схвалені для подальшого затвердження педагогічною радою наступні питання:
- Проекти опису освітньо-професійних програм  фахової передвищої освіти  на здобуття ступеня «фаховий молодший бакалавр»:
      «Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», спеціальність 103 «Науки про Землю», галузі знань 10 «Природничі дисципліни», гарант - Мєнасова А.Ш., кандидат геологічних наук;
        «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування», 13 «Механічна інженерія», гарант Гонтарєв Ю.Ф., кандидат технічних наук;
- Проекти робочих навчальних планів, графіків освітнього процесу на 2021/2022 н.р.:
                          - «Прикладна екологія»;
                          - «Гідрогеологічні та інженерно – геологічні дослідження для водопостачання та будівництва»;
                          - «Геотуризм»;
                          - «Розвідувальна геофізика та комп’ютерна обробка геофізичної інформації»;
                          - «Геологічні методи пошуків та розвідки корисних копалин»;
                          - «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп’ютерної техніки»;
                          - «Буріння свердловин на тверді корисні копалин і воду»;
                           - «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;

- Аналіз зимової заліково – екзаменаційної сесії здобувачів освіти 2020/2021 н.р.

26.01.2021

Новини