Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії 29.08.2021

Засідання методичної ради та навчально-методичної комісії 29.08.2021
29 серпня 2021 року на спільному засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії  коледжу розглянуті, обговорені, пролонговані та  схвалені для подальшого затвердження педагогічною радою коледжу наступні питання:

•    Основні напрямки роботи методичної ради, навчально – методичної комісії та обговорення і затвердження планів роботи  методичної ради, навчально-методичної комісії та циклових комісій на  2021-2022 н.р
•    Обговорення і затвердження складу методичної ради, навчально – методичної комісії та циклових комісій на 2021/2022 н.р.
•    Ознайомлення з планом-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021/2022 та виконання індивідуальних планів навчально-методичної, виховної та організаційної роботи викладачів.
•    Стан навчально-методичного забезпечення дисциплін в циклових комісіях, а також пролонгація, розгляд, схвалення та затвердження  навчальних програм та робочих навчальних програм (нові редакції, зміни тощо), навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін та практик.

29.08.2021

Новини