Основні завдання системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності

Система внутрішнього забезпечення якості освіти  у коледжі функціонує відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту, Закону України «Про вищу освіту» та ґрунтується на принципах викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009 згідно з  такими принципами:

 • урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів;
 • компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • провадження продуктивного навчання;
 • практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в коледжі;
 • активної участі усіх працівників коледжу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.
Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:
 • планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • підвищення якості підготовки контингенту здобувачів освіти;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 •  забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;
 • створення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників коледжу та здобувачів освіти.
Положення про внутрішню систему якості освіти
Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності
Положення про дотримання академічної доброчесності
План проведення внутрішнього контролю

ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ:
Наступне  опитування студентів, випускників, роботодавців триватиме з 01.05.2024 по 30.06.2024 

Анкета визначення рівня обізнаності педагогічних працівників щодо дотримання принципів академічної доброчесності 

https://forms.gle/4WpezgSYUGbXZStr8

Анкета  визначення рівня обізнаності здобувачів освіти щодо дотримання принципів академічної доброчесності

https://forms.gle/9ArkRyEkkpjEjxdYA


ОПИТУВАННЯ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ
https://forms.gle/DAUAH5xSoY1rD8XK9

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
https://forms.gle/U9NohoF1PPbcC4Tx6

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
https://forms.gle/9bE6n9KFmMCasELG6

ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ КОЛЕДЖУ
https://docs.google.com/forms/d/1CNYjL4mtlBEyQpQUriQjZqqZlLuRctejMB1n286wlm0/edit

АНКЕТА ОЦІНКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ РОБОТОДАВЦЯМИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ
https://forms.gle/MzLcqiZqLzufALCh9

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ОПП:

Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Прикладна екологія" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі

https://docs.google.com/forms/d/1SGmmf_usjwitI9Dr7wfNDynRHUKmuVkiRy4s8EjTYWU/edit

Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

https://docs.google.com/forms/d/1Hws11vsuoSLrKvLIGfSNiC5T7SM5K98OdJukzeB6OPQ/edit

Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/12fMvy6JG1OYux_H_aK1koeWGjLh3NzfgRcBFU8-ec3I/edit

Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Геотуризмта задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1fF8_6MyTIzVuiYU8T6K4DIgX3t2gUzCyYYqh_-qrld8/edit

Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1GcMbZ3pPYhJp8rPHjQYM5ZiX0prinwSLmWuNCPSu5gE/edit

Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіолектронної апаратури та комп'ютерної техніки" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
https://docs.google.com/forms/d/1fZ8hLI8KX9oa_AkAZVrjea1-RCPciXfwBD4jrMn0M_o/edit

Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

https://docs.google.com/forms/d/1pSjdjqEYC8K4YcrkjyW5JYNeHvAR5bzOd8hlXn3jauk/edit

Опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 
   https://docs.google.com/forms/d/1Eidyz0vuWLIeHc80pVB2wddPD6V3bSN4xdUzU_WLuhU/edit


РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ :

Результати опитувань, які проводилися  з 01.10.2023 до 11.02.2024.

Результати оцінки задоволеності роботодавцями якості підготовки випускників коледжу

Результати визначення рiвня  обізнаності педагогічних працівників коледжу щодо дотримання академічної доброчесності

Результати визначення рівня обізнаності здобувачів освіти щодо дотримання принципів академічної доброчесності у коледжі 
Результати анкетування здобувачів освіти щодо задоволеності освітнім процесом у коледжі
Результати опитування щодо якості організації самостійної роботи здобувачів освіти у коледжі
Результати опитування щодо якості змішаної форми навчання у коледжі
Результати опитувань випускників коледжу

Результати опитування  щодо якості ОПП та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі:

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Прикладна екологія" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження для водопостачання і будівництва" та задоволеності методами  навчання  і викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Геотуризм" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Геологічні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Розвідувальна геофізика та комп'ютерна обробка геофізичної інформації" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Буріння свердловин на тверді корисні копалини і воду" та задоволеності методами навчання та викладання у коледжі 

Результати опитування здобувачів освіти щодо якості ОПП "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" та задоволеності методами навчання і викладання у коледжі