• Установчі документи
 • Ліцензії та сертифікати
 • Діючі положення
 • Кадрова документація
 • Фінансова звітність
 • Звіти
 • Матеріально-технічна документація
 • Публічні закупівлі

Установчі документи

Статут КНУ імені Тараса Шевченка

 Етика в університеті

Стратегія розвитку коледжу 2022-2027 рр. 

Положення про Вiдокремлений структурний пiдроздiл "Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського нацiонального унiверситету імені Тараса Шевченка"

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань

Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636455 від 09 червня 2015 року)

Ліцензії фахової передвищої освіти КНУ імені Тараса Шевченка  (наказ МОН від 02.11.2021 № 216-л)

Витяг з ЄДЕБО щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Акт узгодження переліку спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти за ступенем молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу (Ліцензія: серія АЕ № 636455 від 09 червня 2015 року)

Розпорядження (Виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація)) на видачу ліцензії Київському національному університету імені Тараса Шевченка (для Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка) на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Ліцензії та сертифікати

Транспорт/Автомобільний транспорт

Механічна інженерія/Галузеве машинобудування

Виробництво та технології/Гірництво

Природничі науки/ Екологія

Природничi науки/ Науки про Землю

Ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636455 від 09 червня 2015 року)

Ліцензії фахової передвищої освіти КНУ імені Тараса Шевченка  (наказ МОН від 02.11.2021 № 216-л)

Розпорядження (Виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація)) на видачу ліцензії Київському національному університету імені Тараса Шевченка (для Коледжу геологорозвідувальних технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка) на право провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Діючі положення

Про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (редакція від 11.04.2022)

Коледж

 • Про Адміністративну раду

 • Про Педагогічну раду 

 • Про Методичну раду

 • Про Відділення

 • Про Циклову комісію

 • Про Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

 • Про Студентське самоврядування

 • Про Відкриті заняття

 • Про Внутрішню систему якості освіти

 • Про Моніторинг якості освіти та освітньої діяльності

 • Про Організацію практик

 • Про Рейтингову систему оцінки роботи педагогічних працівників

 • Про Бібліотеку

 • Про Вибіркові навчальні дисципліни та порядок їх обрання студентами

 • Про Дистанційне навчання

 • Про Переведення здобувачів освіти на вакантні місця державного замовлення

 • Про Навчальні кабінети та лабораторії

 • Про Дотримання академічної доброчесності

 • Про Стейкхолдерів
 • Про Навчально-методичний комплекс дисципліни
 • Про Програму та робочу програму навчальної дисципліни


Кадрова документація

Структура коледжу

Штатний розпис

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Мова освітнього процесу

101 Кадрове забезпечення (додаток 28 до ліцензійних умов)

101 Кадрове забезпечення (додаток-29 до ліцензійних умов)

103 Кадрове забезпечення (додаток 28 до ліцензійних умов)

103 Кадрове забезпечення ((додаток-29 до ліцензійних умов)

133 Кадрове забезпечення (додаток 28 до ліцензійних умов)

133 Кадрове забезпечення ((додаток-29 до ліцензійних умов)

184 Кадрове забезпечення (додаток 28 до ліцензійних умов)

184 Кадрове забезпечення ((додаток-29 до ліцензійних умов)

274_Кадрове забезпечення (додаток 28 до ліцензійних умов)

274 Кадрове забезпечення ((додаток-29 до ліцензійних умов)

Фінансова звітність

2022

Бюджет закладу освіти (План використання бюджетних коштів, зміни ВП 43703793) 2022 рік

Кошторис закладу освіти ВП - 43703793 зміни 2022 рік

2021

Бюджет закладу освіти (План використання бюджетних коштів ВП 43703793 ) 2021 рік

Кошторис закладу освіти ВП 43703793 2021 рік

План асигнувань ВП 43703793 2021 рік

2020

Баланс закладу освіти ВП 43703793 2020 рік

Бюджет закладу освіти (План використання бюджетних коштів, зміни ВП 43703793) 2020 рік

План асигнувань ВП 43703793 2020 рік

Кошторис закладу освіти ВП - 43703793 1 2020 рік

Кошторис закладу освіти ВП - 43703793 2 2020 рік

Кошторис закладу освіти ВП - 43703793 зміни 2020 рік

Звіт про фінансові результати ВП 43703793 2020 рік

Матеріально-технічна документація

Матеріально-технічне забезпечення

101 Матеріально-технічне забезпечення (додаток 30 до ліцензійних умов)

103 Матеріально-технічне забезпечення (додаток 30 до ліцензійних умов)

133 Матеріально-технічне забезпечення (додаток 30 до ліцензійних умов)

184 Матеріально-технічне забезпечення (додаток 30 до ліцензійних умов)

274 Матеріально-технічне забезпечення (додаток 30 до ліцензійних умов)


Авізо ВП 43703793

Акт прийняття-передачі ВП 43703793

Довідка про оперативне управління ВП 43703793

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими потребами

Вартість навчання та проживання

Вартість навчання за переліком освітніх програм на освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра 2022/2023 н.р

Розмір плати за проживання в гуртожитку № 22 (вул. Літня,25)